HIBRIDNI BOJLER

Hibridni bojleri predstavljaju tehničko rješenje za grijanje vode s uporabom ekološki čistog izvora energije - sunca. Električna energija proizvedena iz fotonaponskih panela zagrijava vodu u spremniku.

Originalno rješenje je povezivanje grijaćeg 

elementa u bojleru direktno na panele čime se minimalizira bilo kakav gubitak energije. Prednost ovog rješenja je varijabilnost položaja fotonaponskih modula, ne zahtijeva održavanje i jednostavno se povezuje na spremnik za vodu. Hibridni bojler nalazi svoje mjesto ne samo u kućama, već i u apartmanima, malim hotelima i restoranima.

U ponudi je nekoliko vrsta izvedbi hibridnih bojlera s kapacitetom od 50l do 200l u izvedbi s grijačem od 2kW i kapacitetom od 200l do 2000l s grijačem od 6kW. Kod većih spremnika kombinira se više grijača kako bi se dobila odgovarajuća snaga grijača za zagrijavanje vode u spremniku.

Izvedbe hibridnih bojlera se, osim po kapacitetu i grijaču, razlikuju u unutrašnjosti s obzirom da li imaju jedan ili dva spiralna izmjenjivača i to u gornjoj, donjoj ili obje zone.

Vrsta hibridnog bojlera kao i njegov kapacitet, se određuju prema potrebi objekta, a prema njemu se definira i veličina fotonaponske elektrane koja bi trebala napajati grijače u hibridnim bojlerima.

 

Na slikama su prikazani osnovni tipovi koji se najčešće upotrebljavaju:

 

Slika prikazuje opciju kada želimo grijati sanitarnu vodu, no i kada želimo u preiodima kada nema sunca vršiti dogrijavanje sanitarne vode nekim drugim alternativnim načinom 

Slika prikazuje opciju kada želimo grijati sanitarnu vodu, no i kada želimo preko spiralnog izmjenjivača topline vršiti dogrijavanje sustava centralnog grijanja (radijatorsko ili podno)

PROMOTIVNI LETAK.PDF

 
 
 
            IMAO group | IMAO Ä�eÅ¡ka| IMAO Serbia | IMAO SlovaÄ�ka | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunija |Hibridni bojleri