Bioplinska postrojenja

LIDER NA TRŽIŠTU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJA U SLOVAČKOJ
Na dinamičnom tržištu obnovljivih izvora energije, tvrtka IMAO electric je jedan od vodećih dobavljača cjelovitih rješenja za solarne elektrane i bioplinska postrojenja u Slovačkoj. Naše usluge uključuju dizajn, projektnu dokumentaciju, kao i izvođenje postrojenja. Našim klijentima također nudimo i tehničku podršku i servis tijekom cijelog životnog vijeka postrojenja.


IMAO Electric je tvrtka osnovana 2008. godine kao veleprodaja i maloprodaja elektromaterijala i rasvjete. U 2009. godini, zajedno sa svojom podružnicom OSMONT elektromontaže, etablirala se na tržištu obnovljivih izvora energije, posebno u izgradnji solarnih parkova i krovnih FN sustava. U 2012 postao je glavni izvođač izgradnje 10 MW bioplinskog postrojenja u Slovačkoj

Težimo izvrsnosti u svemu što radimo.
Ako želite uspješnu i ekonomičnu proizvodnju bioplina, trebate partnera koji može reagirati brzo i točno. Naši kupci cijene našu učinkovitost već u projektiranju, kao i operativnu podršku za bioplinska postrojenja sve sa jednog mjesta. IMAO electric pruža cijeli paket usluga kako bi zaštitili svoju investiciju.

PROJEKTIRANJE

ANALIZA RENTABILNOSTI

- Prijedlog bioplinske stanice (dimenzije spremnika, ulaz / izlaz bioplina)
- financijski aspekti
- analiza rentabilnosti (likvidnost/profitabilnost)
- planiranje i regulacijska potpora
- plan bioplinske stanice sa mogućnostima poboljšanja performansi
- pomoću u dobivanju potpora
- pomoć pri planiranju korištenja bioplina i električne energije

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA

- konstrukcijska faza
- konstrukcija i instalacija
- početni pregled
- tehnička i biološka podrška
- obučavanje za rad

POSTPRODAJNI SERVIS

- tehnički servis i održavanje
- osiguranje održavanja
- daljinski nadzor
- evaluacija procesa

KAKO NASTAJE BIOPLIN
Bioplin je smjesa sastavljena od ugljičnog dioksida i metana. Do toga do dolazi kad god se organski materijal razgrađuje bez pristupa kisika (anaerobno), primjerice u probavnom traktu goveda. Ako takav proces na odgovarajući oponašamo, bioplin se može koristiti za mnoge svrhe. Kogeneracijska jedinica pretvara energetski bogat bioplin u električnu energiju i toplinu. Struju koju proizvedemo možemo predati u javnu mrežu dok se, na primjer, toplinska energija koristi za grijanje staje, stambene zgrade ili industrijskog objekta.
Materijal prikladni za proizvodnju, među ostalim obnovljivim sirovinama, su kukuruz, trava, raž. Također možemo koristiti i druge biljke kao što su suncokret i šećerna repa. Bioplin se može proizvesti iz krutih i tekućih gnojiva. I na kraju, organski otpad je jedna od opcija koja inače nema drugu uporabu. Zbog činjenice da su sirovine materijali koji se sastoje uglavnom od vode oni se tokom procesa fermentacije potpuno razgrađujui. Nakon što su ulazni u supstrati potpunosti razgrađeni, u spremnicima ostaje tekuće gnojivo visoke kvalitete. Dušični ciklus je zatvoren primjenom gnojiva na poljima.

- poljoprivredni usjevi
- električna energija
- toplinska energija
- biootpad
- bioplin
- gnoj, gnojnica

 

TIPOVI BIOPLINSKIH POSTROJENJA
Bioplinskia postrojenja na poljoprivrednim gospodarstvima
Bioplinska postrojenja su dizajnirani kao jednostupanjska ili dvostupanjska s mezofilnom fermentacije. U jednostupanjskom postrojenjima razgradnja se odvija samo u jednom fermentoru. Dvostupanjski proces se odvija u fermentoru i kofermentoru.
Bioplinska postrojenja čija je sirovina uglavnom od kukuruza ili travne silaže, uglavnom koriste dvostupanjski sistem. Dvostupanjska postaja osigurava dulje vrijeme reakcije, bakterije su na istoj razini u kofermentoru kao i u fermentoru. Dvostupanjsko bioplinsko postrojenje omogućuje da se poveća maksimalni iznos povrata plina i za 20%. Dostupanjski proces će također osigurati veći stupanj stabilnosti procesa. Tako, na primjer, ako se nepravilnim doziranjem sirovina poveća vrijednost kiseline u fermentoru, ravnoteža se može obnoviti obrnutim pumpanjem iz kofermentora. Bioplinska postrojenja povezana s gospodarstvima često koriste gnojivo, što je lakše razgradiva od silaže. Generirani bioplin najčešće se koristi za kombiniranu proizvodnju električne i toplinske energije iz kogeneracijskih jedinica. Alternativno, pročišćeni bioplin može se usporediti s kvalitetom prirodnog plin. Bioplinska postrojenja u rasponu od nekoliko megavata, u kombinaciji s tretiranjem bioplina mogu imati u budućnosti veliku ulogu u proizvodnji čiste energije kao i u osiguravanju dovoljno energije za vlastite potrebe.


Bioplinsko postrojenje za preradu biootpada
Anaerobna fermentacija biootpada donosi velike ekološke i društveno-ekonomske koristi. Tvrtka koristi bioodpad kao izvor energije umjesto odlaganja otpada na odlagalištima. Tijekom fermentacije, ne samo bioplin, već se i biootpad pretvara u digestat koji je poljoprivredno gnojivo visoke kvalitete. Anaerobna fermentacija pruža jedinstvenu priliku za smanjenje emisija i stvaranje obnovljive energije, kao i povratak biootpada natrag u biološki ciklus te pretvorbu otpada u kvalitetno poljoprivredno gnojivo. Biootpad možemo dobit iz nebrojenih izvora, kao što su kućanstva, prehrambene industrije, klaonica, itd. Bioplinska se postrojenja individualno projektiraju prema potrebi tako da se prijem otpada, skladištenje, raspad i higijenizacija planiraju na temelju očekivanog iznosa i svojstava sirovina.
Tako obrađeni otpad služi kao ulazna sirovina u dvofaznom bioplinskom postrojenju.

- osnovna shema dvostupanjskog bioplinskog postrojenja
- priključak na mrežu
- plinski uređaj
- kombinirana proizvodnja topline i električne struje
- kogeneracijska jedinica
- mreža
- izravno doziranje i obrada sirovine
- poljoprivredni usjevi
- biootpad
- gnoj, gnojnica
- dvomembranska folija sa zrakom
- spremnik plina
- mješalica
- bioplin
- toplinska energija
- domaćinstva, staje, industrija
- spajanje na mrežu i vlastita potrošnja toplinske energije
- visokokvalitetno poljoprivredno gnojivo
- mjesto za pumpu
- cijevi za prelijevanje
- ostataka fermentacije

            IMAO group | IMAO Ä�eÅ¡ka| IMAO Serbia | IMAO SlovaÄ�ka | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunija |Hibridni bojleri